PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Plan de acción tutorial · Tutorial action plan

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és la concreció institucional de l’acció tutorial com a activitat educativa intencional que permet dotar-la d’objectius i continguts propis i la converteix en objecte de planificació i avaluació.

El PAT ha de potenciar les habilitats necessàries que asseguren el procés de socialització propi de l’etapa educativa de l’alumnat i contribuir al desenvolupament del procés ensenyament/aprenentatge. A més, en el nostre cas ha d’anar més enllà i servir com a eina per assolir el nostre objectiu fonamental: el desenvolupament integral de la persona en les tres dimensions.