PASTORAL DE CENTRE

Pastoral de centro · Center pastoral

El Col·legi Ave Maria de Penya-roja és una institució de l’església Catòlica que aporta a la societat el seu estil educatiu per a complir laseua missió evangelitzadora i garantir a les famílies el dret a escollir una educació coherent amb els seus principis i la seua fe.

Formem part de la xarxa de Col·legis Diocesans i desitgem per als nostres alumnes una educació basada en la concepció cristiana de l’home, la vida i el món que vol educar a la persona de forma integral en totes les seues dimensions (espiritual, psíquica i física). Tenim com a eix fonamental orientar-los cap a la veritat, la bellesa, la bondat i la justícia seguint el model de Jesucrist.

Som parròquia, que ens ajuda, com a referent d’església adulta, a  portar a terme la nostra missió de evangelitzar educant.

Una de les nostres fortaleses és la presència del nostre rector D. Ramón Martín Noguera al col·legi per acompanyar personal i espiritualment a tota la comunitat educativa. Amb el seu treball i la seua dedicació rebem la Paraula de Déu i vivim la litúrgia.

El nostre projecte pastoral es basa en les orientacions i directrius de l’església a través de la diòcesi i  consta d’una sèrie de projectes, celebracions i activitats que impliquen a tota la comunitat educativa, la parròquia i l’església diocesana. Les podeu veure al diagrama d’acció pastoral.