MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Misión, visión y valores · Mission, vision and values

MISSIÓ

El Centre Ave Maria de Penya-roja naix per a donar compliment al testament de la Familia Coltell-Olmos, que manifesten la seua voluntat de crear una Fundació per a “l’educació catòlica dels xiquets pobres de la partida de Peñarrocha”, sent qualificada com a Fundació Benèfic-Docent pel Ministeri d’Educació i Ciència el 7 de gener de 1965.

Seguint aquest mandat fundacional, i a tenor del dret que ens reconeix l’article 27 de la Constitució, i la legislació que el desenvolupa, quants formem la Comunitat Educativa treballem perquè l’educació integral dels nostres alumnes, amb una proposta religiosa que és la pròpia de l’Església Catòlica.

Formem part de la Fundació de Col·legis Diocesans Sant Vicent Màrtir, el Titular del qual és l’Arquebisbat de València. La Fundació civil “Escoles de l’Ave Maria de Penya-roja” encomanat la titularitat i gestió del Col·legi a la Fundació Sant Vicent Màrtir al novembre de 2009.

Com a Col·legi Diocesà evangelitzem a través de l’educació de cadascun dels alumnes des d’una concepció cristiana de la vida, de l’home i del món establint una síntesi entre la fe i les diferents disciplines acadèmiques, seguint les directrius de l’Església Diocesana de València.

“Hem conegut l’amor que Déu ens té i hem cregut en ell”

Jn 4,16

VISIÓ

Volem que l’Ave María de Penya-roja siga un centre que oferisca una educació de qualitat, un centre on es formen persones:

 • Obertes a Déu i la seua Paraula, per a viure amb Ell en relació filial, participant en el seu pla de salvació.
 • Obertes a la cerca de la veritat, el bé i la bellesa, seguint constantment a Jesús camí, veritat i vida, que els acompanye en el seu desenvolupament cap a una vida bella i plena.
 • Obertes al servei als altres, acceptant i respectant “l’altre”; sent solidaris; sent capaços de viure i treballar junts.
 • Obertes al món, crítics davant la societat en què viuen, però compromesos a treballar pel bé comú; responsables en els seus deures cívics; lliures i capaços de treballar per l’alliberament de tots; impulsors de canvi per a aconseguir un món per a tots.
 • Que siga un lloc on els nostres alumnes desenvolupen les seues capacitats per a l’aprenentatge, aprenguen a aprendre, siguen creatius, competents i entregats.
 • Un centre capaç de generar un ambient d’exigència seriosa en el treball i en les normes de convivència, que ajude a tots els membres de la Comunitat Educativa a enfortir la seua personalitat, i donar als altres el millor de si mateixos.
 • Un Centre en el que el seu professorat aporte el seu ser cristià al col·legi, que entenga la seua tasca educativa com el seu “lloc de missió, de ministeri” i il·lusione a tots els membres de la comunitat educativa en el nostre projecte. Que siga participatiu, que treballe en equip de manera coherent i compromesa amb la tasca encomanada.
 • Un Centre que done resposta i siga capaç de formar en les noves tecnologies, preparant als seus alumnes per als reptes del futur.
 • Un centre que assumisca i fomente la realitat sociolingüística de la Comunitat Valenciana.
 • Un Centre capaç d’integrar a tots els alumnes, amb especial atenció a la interculturalitat, la diversitat i la immigració. Que respecte la singularitat de cada alumne, tant en la relació alumne-col·legi com en la relació alumne-alumne.
 • Un Centre capaç d’integrar i comprometre als pares en la tasca educativa, com a primers responsables d’aquesta, i capaç de generar l’ambient de confiança necessari per a aconseguir-lo.

Finalment, volem que la formació que oferim siga de Qualitat i així ho perceben els pares, alumnes i personal del centre. Que satisfaça les seues expectatives.

VALORS

Les claus per al procés educatiu d’un Col·legi Diocesà són les virtuts:

 • Fe: Despertar i cuidar la dimensió transcendent en cada alumne. Descobrir a Déu com a Pare, Amic i Germà.
 • Esperança: Pedagogia centrada en el desenvolupament de les capacitats de cada alumne. Creiem en la capacitat de canvi i conversió de l’ésser humà.
 • Caritat: Entendre la vida com a do rebut per a ser al seu torn donat. Potenciar la dimensió fraterna en tota la comunitat educativa. Acollir, valorar i acompanyar a cadascun dels nostres alumnes. Creure en la persona potenciant la seua autoestima i valorant la seua ser persona única.
 • Justícia: la voluntat manifesta d’una persona que cada qui reba el que mereix i és just, és a dir, que cada qui reba el que li correspon.
 • Temprança: Mitjançant l’exercici racional, la persona aconsegueix el domini de les seues passions per a preservar el bé comú.
 • Prudència: la capacitat de reflexionar abans de parlar o actuar, així com d’avaluar la manera i els mitjans adequats per a intervindre en una situació.
 • Fortalesa: tindre força per a lluitar pel bé difícil, és a dir, per aquelles metes constructives o principis nobles que requereixen esforç.