MENJADOR ESCOLAR

Comedor escolar · School canteen

El Col·legi Ave Maria de Penya-roja, confia el servei d’alimentació i monitors de menjador a Servalia, empresa valenciana especialitzada en restauració col·lectiva.

Comptant amb unes modernes i completes instal·lacions de cuina, un equip de treball de cinc persones, liderat per Inmaculada López, confecciona diàriament el menú programat. Aquest menú, és proposat per dietistes del Dept. de  Qualitat de Servalia, i contempla totes les necessitats nutricionals i gustos de l’alumnat. Amb la periodicitat adequada (diària, setmanal, etc.), la cap de cuina, sol·licita els productes necessari als diferents proveïdors, que són, preferentment frescos i de proximitat. Aquest sistema de gestió, cuinant al centre i subministrament directe, conformen un servei de menjador exclusiu del C. Ave Maria de Penya-roja.

El menjador està acreditat amb les norma ISO 9001 (gestió de la qualitat) i ISO 22000 (seguretat alimentària), sent un dels tres centres concertats de la Comunitat Valenciana que ostenta aquesta certificació.

Com no pot ser d’una altra manera, el servei de menjador escolar forma part de la comunitat educativa, i ha de, a més d’atendre les necessitats de conciliació familiar, contribuir a l’objectiu comú de formació integral i en valors del centre.

Podem ampliar més informació a www.servalia.org

Correu de contacte amb la coordinació de menjador: amparo.servalia23@gmail.com

Ací teniu unes imatges del menjador escolar del centre.