INSTAL·LACIONS

Instalaciones · Installations

El Col·legi compta amb unes instal·lacions àmplies i modernes adaptades per al desenvolupament de totes les seues classes i serveis.

Façanes i vistes generals

Menjador

Ermita