Durant tot el curs, el professorat del col•legi està en formació contínua per a poder desenvolupar la seua missió d’educadors. Participem en formació pedagògica, d’identitat, de pastoral, d’organització, d’acompanyament,…

Tot per estar al màxim entregats a la formació integral dels nostres alumnes.