MATRÍCULA OBERTA

Matrícula abierta · Open registration

Primer cicle Educació Infantil (2 anys)

Vos informem que, per la circumstància extraordinària que estem vivint, hem iniciat la matrícula del primer cicle d’infantil de manera telemàtica, a través del correu de la secretaria del centre info@colavem.com

Si estan interessats a matricular al seu fill/a en el nostre centre pot sol·licitar la informació i la documentació necessària per a realitzar el procediment telemàtic al correu anterior.

Os informamos que, por la circunstancia extraordinaria que estamos viviendo, hemos iniciado la matrícula del primer ciclo de infantil de forma telemática, a través del correo de la secretaría del centro info@colavem.com

Si están interesados en matricular a su hijo/a en nuestro centro puede solicitar la información y la documentación necesaria para realizar el procedimiento telemático al correo anterior.