EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Educación Secundaria · Secondary education

L’etapa d’Educació Secundària en el Col·legi Ave Maria de Penya-roja (entre els 12 i els 15 anys) està dissenyada per a integrar, reforçar i augmentar els coneixements que els nostres alumnes van aprendre en Primària. En aquesta etapa desenvolupen estratègies, habilitats i competències que han de permetre’ls afrontar amb èxit les etapes posteriors de Batxillerat i/o Formació Professional.

L’equip de professors i tutors recolzats per l’equip psicopedagògic del Departament d’Orientació, aposta per la integració de la diversitat de tots els nostres alumnes a les aules de secundària perquè aconseguisquen desenvolupar al màxim el seu potencial individual en un entorn d’aprenentatge segur i divers com l’és la societat en la qual vivim.

La innovació pedagògica i tecnològica a les aules (amb la continuïtat del projecte “one to one” iniciat a 5é de primària), l’acompanyament individualitzat i la formació integral dels nostres adolescents, des dels valors cristians, són la nostra senya d’identitat.

EQUIP EDUCATIU

Tutors i tutores

Tutora 1r A
Laura Roig Alcover
l.roig@colavem.com

Tutor 1r B
Agustín Romero García
ag.romero@colavem.com

Tutora 2n A
Carmen Moncho Puchol
c.moncho@colavem.com

Tutor 2n B
Juan José Iranzo Estrela
j.iranzo@colavem.com

Tutora 3r A
Mª Victoria Llopis Goig
v.llopis@colavem.com

Tutora 3r B
Mª Jesús González García
m.gonzalez@colavem.com

Tutora PDC I
Raquel Jordá Bresó
r.jorda@colavem.com

Tutor 4t A
Pau Gurrea Castro
p.gurrea@colavem.com

Tutor 4t A
Mª José Magraner
m.magraner@colavem.com

Tutor PDC II
Javier Cobo del Prado Reverte
j.cobo@colavem.com

Profesorat Educació Secundària

Ciències / Tecnologia
Salvador Aguilar Hernández
s.aguilar@colavem.com

Educació Física
Carmen Serra Albert
c.serra@colavem.com

Llengues
Felicidad Casted Ferrer
f.casted@colavem.com

Educació Plàstica i Visual
Álvaro Felici Berbel
a.felici@colavem.com

Geografia i Història
Joaquín Llorca Escolano
j.llorca@colavem.com

Música
Pilar Mendoza Sánchez
p.mendoza@colavem.com

Religió / Llatí
Santiago Vidal Tormo
s.vidal@colavem.com

Economia
Amparo Botella Moreno
a.botella@colavem.com

Llengues
Fátima Ruiz Jurado
f.ruiz@colavem.com

Física i Química / Matemàtiques
Amparo Mora Alcacer
a.mora@colavem.com

Departament d'Orientació

Pedagoga / PT
Montserrat Modesto Vila
m.modesto@colavem.com

Psicòloga / Orientadora
Ana Vivó Martínez
a.vivo@colavem.com