EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Educación Primaria · Primary education

L’Educació Primària compren l’etapa que va des dels 6 fins als 12 anys i està distribuïda en tres cicles de dos cursos cadascun. L’equip de mestres el formen: 12 tutors, 5 especialistes i 2 professores d’Educació especial com recolzament a la integració. Es completa amb una responsable de l’àrea de psicopedagogia.

En aquesta etapa iniciem la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu, doncs considerem que ajuda al desenvolupament integral dels nostres alumnes, des d’una antropologia cristiana, fomentant valors com la tolerància, el respecte, la igualtat, l’empatia, la generositat i la comprensió. Així mateix cal destacar també de l’etapa l’inici del programa d’acompanyament individual de l’alumnat, exactament al 5é curs de primària.

En segon i tercer de primària es completa la formació religiosa amb la possibilitat de de rebre la Catequesis que els prepara a la celebració del Sacrament de l’Eucaristia durant el mes de maig.

El horari d’esducació primària el podeu trobar a l’apartat d’horari d’accessos.

Activitats extraescolars: adaptades a les seues necessitats i que amplien l’horari de permanència al centre fins les 18,15 hores.

La Educación Primaria comprende la etapa que va desde los 6 hasta los 12 años y está distribuida en tres ciclos de dos cursos cada uno. El equipo de maestros lo forman: 12 tutores, 5 especialistas y 2 profesoras de Educación Especial como espaldarazo a la integración. Se completa con una responsable del área de psicopedagogía.

En esta etapa iniciamos la metodología del aprendizaje cooperativo, pues consideramos que ayuda al desarrollo integral de nuestros alumnos, desde una antropología cristiana, fomentando valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la empatía, la generosidad y la comprensión. Así mismo hay que destacar también de la etapa el inicio de el programa de acompañamiento individual del alumnado, exactamente en 5º curso de primaria.

En segundo y tercero de primaria se completa la formación religiosa con la posibilidad de de recibir la Catequesis que los prepara a la celebración del Sacramento de la Eucaristía durante el mes de mayo.

El horario de educación primaria lo podéis encontrar en el apartado de horario de accesos.

Actividades extraescolares: adaptadas a sus necesidades y que amplían el horario de permanencia en el centro hasta las 18,15 horas.

Equip educatiu

B94404b

Tutora 1r A
Amparo Suay Casañs
a.suay@colavem.com

Tutor 1r B
Gonzalo Bueno Fernández
g.bueno@colavem.com

Tutora 2n A
Carmen Ferrando Tarrazó
c.ferrando@colavem.com

Tutora 2n B
Iraida León Barba
i.leon@colavem.com

Tutor 3r A
Rafael Poveda Noguera
r.poveda@colavem.com

Luz Alfonso

Tutora 3r B
Mª Jesús Calabuig Pastor
m.calabuig@colavem.com

Tutor 4t A
Alfredo Romero Labrador
a.romero@colavem.com

Tutora 4t B
Teresa Jiménez Capella
t.jimenez@colavem.com

Tutora 5è A
Consu Bueno Arroyo
c.bueno@colavem.com

Tutora 5è B
Luz Alfonso Monrabal
l.alfonso@colavem.com

Romero Wenz, Judith
Clara
E20270R

Tutor 6è A
Juan Cerverón Capilla
j.cerveron@colavem.com

Tutora 6è B
Judith Romero Wenz
j.romero@colavem.com

Especialista English
Clara Pérez Collado
c.perez@colavem.com

Especialista English
Nerea Martínez Lloria
n.martinez@colavem.com

Especialista Música
Enrique Ayora Romero
e.ayora@colavem.com

Sancho Mengod, Samuel

Especialista Physical Education
Andrés Greño González
a.greno@colavem.com

Pedagogia Terapèutica
Blanca Llana Novella
b.llana@colavem.com

Pedagogia Terapèutica
Samuel Sancho Mengod  
s.sancho@colavem.com

Pedagogia Terapèutica
Pilar Sánchez Ripoll
p.sanchez@colavem.com

Psicòloga escolar
Ana Belén Recatalá Ibáñez
a.recatala@colavem.com

Audició i Llenguatge
Gracia Sanchis Plasencia
g.sanchis@colavem.com

Recolzament
Gloria Castañares Martí
g.castanares@colavem.com

Recolzament
Alba Vila Borrás
a.vila@colavem.com

Recolzament
Pablo Alís Alcañiz
p.alis@colavem.com