FIDES ·Família-Esglèsia-Escola

Familia-Iglesia-Escuela · Family-Church-School

El professorat, i tota la Comunitat Educativa de l’Ave Maria de Penya-roja, ens comprometem i ens sentim cridats a EDUCAR INTEGRALMENT al nostre alumnat, és a dir, a posar tots els nostres talents i qualitats al servei de la seua educació , acompanyant-los en totes les seues dimensions: corporal, intel·lectual, emocional i espiritual.

El compromís d’aquesta educació ha de donar-se tant en els educadors, família i col·legi, com en el projecte educatiu, en el qual s’integren harmònicament fe, cultura i vida, segons el caràcter propi d’un Col·legi Diocesà, com és el nostre.

És per això que en el nostre projecte educatiu està incorporat el programa FIDES per a les famílies de 2n cicle d’infantil, primària i 1r d’E.S.O, des de l’any 2012, i continuarà incorporant-se progressivament a la resta dels cursos de secundària.

Seguint l’estructura que ve marcada, es reuneixen el tutor/a amb els pares i mares, una vegada al trimestre, acompanyant-los així en la seua vocació educativa i abordant diferents temes segons s’estructura en el programa.

Les reunions/xarrades formatives responen a temes quotidians entorn de conflictes educatius propis de la dinàmica familiar com: els deures, l’alimentació, rutines i hàbits, la comunicació, l’oci, ús de pantalles, el descans, la gelosia, conductes inadequades, el joc etc.…

Amb aquest projecte oferim una ajuda a les famílies en la difícil però meravellosa missió d’educar als seus fills/as des d’una pedagogia i valors cristians.