EDUCACIÓ EMOCIONAL

Educación emocional · Emotional education

“L’Educació Emocional és un procés educatiu, continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint tots dos els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral”. (Bisquerra, 2000).

Podem afirmar que l’objectiu principal de l’Educació Emocional és el desenvolupament de les competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar.

Hem de ser conscients que durant els primers anys de vida, els xiquets posseeixen una important plasticitat cerebral, per la qual cosa aquesta etapa i les experiències i aprenentatges que es donen en ella, són especialment importants per a l’enriquiment i adequat desenvolupament de la cognició i l’afectivitat.

Des de la infància s’ha d’aprendre a guiar les emocions. Aquesta habilitat per a guiar-les de forma apropiada es pot i deu desenvolupar des dels primers anys de vida. Pel que proporcionar als xiquets un espai en què se li ensenye a través del joc a identificar, expressar i guiar adequadament les seues emocions, permet que aquest vaja incorporant recursos que a poc a poc pot generalitzar a les situacions de la seua vida quotidiana.

En l’Ave Maria de Penya-roja som conscients de l’enorme importància que la intel·ligència emocional té en el desenvolupament i l’adquisició d’una personalitat equilibrada i per això és necessari contemplar l’educació integral dels nostres alumnes (intel·lectual, físic, espiritual, emocional i social).

Per tot això l’Educació Emocional es converteix en un projecte institucional de centre, que ve emmarcat per una de les línies estratègiques dels Col·legis Diocesans, i que abarca des dels primers cursos d’Educació Infantil fins a la fi de l’etapa de Secundària.