EDUCACIÓ AFECTIU-SEXUAL

Educación afectivo-sexual · Affective-sexual education

Programa d'educació afectiu-sexual

El programa d’Educació Afectiu-sexual del nostre centre naix del programa de la Fundació Sant Vicent Màrtir, de la qual formem part com a Col·legi Diocesà.

Oferim un curs de formació per a alumnes i pares, amb la clara missió d’ajudar als alumnes al fet que coneguen els seus propis impulsos, els seus desitjos, els seus sentiments, que aprenguen a tindre autodomini i treballen la seua voluntat sentint-se lliures.

El curs es desenvolupa en totes les etapes educatives del centre, des d’Infantil fins a FP Bàsica i és impartit per professors del col·legi formats per professionals de l’educació sexual i la psicologia.

“Lliures per amor – lliures per a estimar” és un programa basat en l’antropologia cristiana, pròpia del nostre caràcter de centre catòlic. Com a tal, cuida a la persona en les seues tres dimensions (corporal – psíquica – espiritual), treballant amb els nostres alumnes no sols l’aspecte sexual sinó també l’afectiu, com a elements indivisibles de la sexualitat humana.

Respectant sempre la llibertat de la persona, acollint cada realitat i acompanyant a cada alumne amb l’objectiu que puguen viure una sexualitat plena, en majúscules, mostrant a l’Església com a Mare, aquest programa complementa la necessària missió educativa del nostre col·legi.

Programa de educación afectivo-sexual

El programa de Educación Afectivo-sexual de nuestro centro nace del programa de la Fundación San Vicente Mártir, de la cual formamos parte como Colegio Diocesano.

Ofrecemos un curso de formación para alumnos y padres, con la clara misión de ayudar a los alumnos a que conozcan sus propios impulsos, sus deseos, sus sentimientos, que aprendan a tener autodominio y trabajen su voluntad sintiéndose libres.

El curso se desarrolla en todas las etapas educativas del centro, desde Infantil hasta FP Básica y es impartido por profesores del colegio formados por profesionales de la educación sexual y la psicología.

“Libres por amor – libres para amar” es un programa basado en la antropología cristiana, propia de nuestro carácter de centro católico. Como tal, cuida a la persona en sus tres dimensiones (corporal – psíquica – espiritual), trabajando con nuestros alumnos no solo el aspecto sexual sino también el afectivo, como elementos indivisibles de la sexualidad humana.

Respetando siempre la libertad de la persona, acogiendo cada realidad y acompañando a cada alumno con el objetivo de que puedan vivir una sexualidad plena, en mayúsculas, mostrando a la Iglesia como Madre, este programa complementa la necesaria misión educativa de nuestro colegio.