Actualització de dades i serveis · 2022-2023

ACTUALITZACIÓ DE DADES Actualización de datos · Data update En el segënts documents tenen la informació sobre la l’actualització de dades per al proper curs 2022-2023 que amplia la donada en la fulla que heu rebut. Informació sobre els serveis Servei de menjador i activitats migdia Gabinet Psicopedagògic

Admissió alumnat · 2023-2024

ADMISSIÓ ALUMNAT 23-24 Admisión alumnado · Student admission La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en…

Calendari escolar 2022-2023

CALENDARI ESCOLAR 2022-2023 Calendario Escolar · School calendar Baix teniu la Resolució per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022/23 RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 Destaquem els aspectes més significatius: DATES…