Banc de Llibres 2018-2019

BANC DE LLIBRES 2018-2019 Banco de libros · Book bank Als següents enllaços podreu trobar la informació corresponent al Banc de llibres.   Circular Banc de Llibres 2018-2019 2n Primària · Circular Banc de Llibres 2018-2019 Instruccions per la tramitació del banc de llibres Sol·licitud accés al Banc de llibres Així mateix, si teu qualsevol…

Admissió alumnat curs 2021-2022

ADMISSIÓ ALUMNAT 21-22 Admisión alumnado · Student admission La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en…

Calendari escolar 2020-2021

CALENDARI ESCOLAR 21-22 Calendario Escolar · School calendar Baix teniu la Resolució per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021/22 RESOLUCIÓ de 1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021/2022. Destaquem els aspectes més significatius: DATES…