Actualització de dades i serveis · 2023-2024

ACTUALITZACIÓ DE DADES Actualización de datos · Data update En el segënts documents tenen la informació sobre la l’actualització de dades per al proper curs 2023-2024 que amplia la donada en la fulla que heu rebut. Informació sobre els serveis Servei de menjador i activitats migdia Gabinet Psicopedagògic

Admissió alumnat · 2023-2024

ADMISSIÓ ALUMNAT 23-24 Admisión alumnado · Student admission La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en…

Calendari escolar 2023-2024

CALENDARI ESCOLAR 2023-2024 Calendario Escolar · School calendar Baix teniu la Resolució per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2023/24 RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2023-2024 a la Comunitat Valenciana. Destaquem els…