Banc de Llibres 2018-2019

BANC DE LLIBRES 2018-2019 Banco de libros · Book bank Als següents enllaços podreu trobar la informació corresponent al Banc de llibres.   Circular Banc de Llibres 2018-2019 2n Primària · Circular Banc de Llibres 2018-2019 Instruccions per la tramitació del banc de llibres Sol·licitud accés al Banc de llibres Així mateix, si teu qualsevol…

Actualització de dades i serveis · 2022-2023

ACTUALITZACIÓ DE DADES Actualización de datos · Data update En el segënts documents tenen la informació sobre la l’actualització de dades per al proper curs 2022-2023 que amplia la donada en la fulla que heu rebut. En los siguientes documentos tienen la información sobre la actualización de datos para el próximo curso 2022-2023 que amplia la dada…

Admissió alumnat curs 2022-2023

ADMISSIÓ ALUMNAT 22-23 Admisión alumnado · Student admission La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en…

Calendari escolar 2022-2023

CALENDARI ESCOLAR 23-23 Calendario Escolar · School calendar Baix teniu la Resolució per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022/23 RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 Destaquem els aspectes més significatius: DATES…