Banc de Llibres 2018-2019

BANC DE LLIBRES 2018-2019 Banco de libros · Book bank Als següents enllaços podreu trobar la informació corresponent al Banc de llibres.   Circular Banc de Llibres 2018-2019 2n Primària · Circular Banc de Llibres 2018-2019 Instruccions per la tramitació del banc de llibres Sol·licitud accés al Banc de llibres Així mateix, si teu qualsevol…

Admissió alumnat curs 2020-2021

ADMISSIÓ ALUMNAT 20-21 Admisión alumnado · Student admission La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en…