Ajudes Material Escolar 2n Cicle d’Educació Infantil. Curs 2016-2017

Estimades famílies, Ja poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de València el llistat provisional corresponents a l’ajuda de material escolar per al segon cicle d’educació infantil del curs 2016/2017, concedint a les persones interessades un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena d’aquelles sol·licituds excloses provisionalment, amb indicació que si així no…