CALENDARI ESCOLAR 19-20

Calendario Escolar · School calendar

Baix teniu la Resolució de 10 de juny de 2019, de la Direcció general de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019/20

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

Destaquem els aspectes més significatius:

Inici i fi de les activitats escolars.

Infantil i Primària: comença el 9 de setembre i finalitza el 19 de juny.
ESO, comença el 9 de setembre i finalitzen el 16 de juny.
FP Bàsica, comença el 16 de setembre i finalitzen el 23 de juny.

Períodes de vacances.

Nadaldel 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Pasqua
del 9 d’abril  al 20 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Resta de dies festius i no lectius per a totes les estàpes educatives per mesos:

OCTUBRE:
9 D’OCTUBRE: Dia de la Comunitat Valenciana.

NOVEMBRE:
1 DE NOVEMBRE: Festa de Tots Sants.

DESEMBRE:
6 DE DESEMBRE: Dia de la Constitució

MARÇ: 
19 DE MARÇ: Sant Josep.

MAIG:
1 DE MAIG: Festa del treball.

FESTIUS LOCALS A EFECTES ESCOLARS:

16, 17 i 18 de MARC de 2020. Resolució de 9 de setembre de 2019 del Director Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de València.

20 de MARÇ de 2020. RESOLUCIÓ  del Director General de Centres Docents, per la qual s’autoritza la modificació del calendari escolar del curs 2019-2020 en la ciutat de València.