CALENDARI ESCOLAR 21-22

Calendario Escolar · School calendar

Baix teniu la Resolució per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021/22

RESOLUCIÓ de 1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021/2022.

Destaquem els aspectes més significatius:

DATES D’INICI I FINALITZACIÓ DEL CURS PER ETAPES EDUCATIVES:

Educació Infantil i Primària:

 • Inici: 8 de setembre de 2021
 • Finalització: 21 de juny del 2022

Educació Secundària Obligatòria:

 • Inici: 8 de setembre de 2021
 • Finalització: 17 de juny del 2022

Formació Professional Bàsica:

 • Inici: 8 de setembre de 2021
 • Finalització: 17 de juny del 2022

VACANCES DE NADAL I PASQUA, PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 14 al 25 d’abril de 2022 ambdós inclosos.

RESTA DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES PER MESOS:

OCTUBRE  2021:

 • 12 D’OCTUBRE: Festa Nacional d’Espanya.

NOVEMBRE 2021:

 • 1 DE NOVEMBRE: Festa de Tots el Sants.

DESEMBRE  2021:

 • 6 DE DESEMBRE: Dia de la Constitució.
 • 8 DE DESEMBRE: Dia de la Immaculada Concepció.

JUNY 2021:

 • 24 DE JUNY: Sant Joan.

FESTIUS LOCALS A EFECTES ESCOLARS:

RESOLUCIÓ del Director General de Centres Docents per la qual s’autoritza la modificació
del calendari escolar del curs 2021-2022 a la ciutat de València.

Festius: 7 de desembre de 2021, i el 16, 17 i 18 de març de 2022, amb la terminació del curs un dia més tard.

 

Bajo tenéis la Resolución por la cual se fija el calendario escolar del curso académico 2021/22

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, del director general de Centros Docentes, por la cual se fija el calendario escolar del curso académico 2021/2022.

Destacamos los aspectos más significativos:

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO POR ETAPAS EDUCATIVAS:

Educación Infantil y Primaria:

 • Inicio: 8 de septiembre de 2021
 • Finalización: 21 de junio del 2022

Educación Secundaria Obligatoria:

 • Inicio: 8 de septiembre de 2021
 • Finalización: 17 de junio del 2022

Formación Profesional Básica:

 • Inicio: 8 de septiembre de 2021
 • Finalización: 17 de junio del 2022

VACACIONES DE NAVIDAD Y PASCUA, PARA TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS:

 • Nadal: del 23 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022, ambos incluidos.
 • Pascua: del 14 al 25 de abril de 2022 ambos incluidos.

RESTO DE DÍAS FESTIVOS Y NO LECTIVOS PARA TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS POR MESES:

OCTUBRE 2021:

12 De OCTUBRE: Fiesta Nacional de España.

NOVIEMBRE 2021:

1 DE NOVIEMBRE: Fiesta de Todos lo Sants.

DICIEMBRE 2021:

6 DE DICIEMBRE: Día de la Constitución.
8 DE DICIEMBRE: Día de la Inmaculada Concepción.

JUNIO 2021:

24 DE JUNIO: San Juan.

FESTIVOS LOCALES A EFECTOS ESCOLARES:

RESOLUCIÓN del Director General de Centros Docentes por la que se autoriza la modificación del calendario escolar del curso 2021-2022 en la ciudad de València.

Festivos: 7 de diciembre de 2021, y el 16, 17 y 18 de marzo de 2022, con la terminación del curso un día más tarde.