CALENDARI ESCOLAR 23-23

Calendario Escolar · School calendar

Baix teniu la Resolució per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022/23

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023

Destaquem els aspectes més significatius:

DATES D’INICI I FINALITZACIÓ DEL CURS PER ETAPES EDUCATIVES:

Educació Infantil i Primària:

 • Inici: 12 de setembre de 2022
 • Finalització: 21 de juny del 2023

Educació Secundària Obligatòria:

 • Inici: 12 de setembre de 2022
 • Finalització: 21 de juny del 2023

Formació Professional Bàsica:

 • Inici: 12 de setembre de 2022
 • Finalització: 21 de juny del 2023

VACANCES DE NADAL I PASQUA, PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES:

 • Nadal: Del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, ambdós inclosos.
 • Pasqua: Del 6 al 17 d’abril de 2023 ambdós inclosos.

RESTA DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES PER MESOS:

OCTUBRE  2022:

 • 12 D’OCTUBRE: Festa Nacional d’Espanya.

NOVEMBRE 2022:

 • 1 DE NOVEMBRE: Festa de Tots el Sants.

DESEMBRE  2022:

 • 6 DE DESEMBRE: Dia de la Constitució.
 • 8 DE DESEMBRE: Dia de la Immaculada Concepció.

MAIG  2023:

 • 1 DE MAIG: Dia Internacional dels Treballadors.

FESTIUS LOCALS A EFECTES ESCOLARS:

 • 31 d’octubre de 2022.
 • 16 i 17 de març de 2023.

 

Bajo tenéis la Resolución por la cual se fija el calendario escolar del curso académico 2021/22

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022, del director general de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2022-2023

Destacamos los aspectos más significativos:

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO POR ETAPAS EDUCATIVAS:

Educación Infantil y Primaria:

 • Inicio: 12 de septiembre de 2022
 • Finalización: 21 de junio del 2023

Educación Secundaria Obligatoria:

 • Inicio: 12 de septiembre de 2022
 • Finalización: 21 de junio del 2023

Formación Profesional Básica:

 • Inicio: 12 de septiembre de 2022
 • Finalización: 21 de junio del 2023

VACACIONES DE NAVIDAD Y PASCUA, PARA TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS:

 • Navidad: del 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023, ambos inclusive.
 • Pascua: del 6 al 17 de abril de 2023, ambos inclusive.

RESTO DE DÍAS FESTIVOS Y NO LECTIVOS PARA TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS POR MESES:

OCTUBRE 2022:

 • 12 DE OCTUBRE: Fiesta Nacional de España.

NOVIEMBRE 2022:

 • 1 DE NOVIEMBRE: Fiesta de Todos los Santos.

DICIEMBRE 2022:

 • 6 DE DICIEMBRE: Día de la Constitución.
 • 8 DE DICIEMBRE: Día de la Inmaculada Concepción.

MAYO 2023

 • 1 DE MAYO: Dia internacional de los trabajadores.

FESTIVOS LOCALES A EFECTOS ESCOLARES:

 • 31 de octubre de 2022.
 • 16 y 17 de marzo de 2023.