Al nostre col·legi expressem en una celebració per a alumnes i una altra per a professors la importància que per als cristians tenen els temps litúrgics de l’Advent i el Nadal. En esta celebració fusionem els dos temps, ja que ambdós es troben íntimament relacionats: D’una banda l’Advent, que és un temps de preparació del cor, de conversió, perquè esperem amb alegria la imminent arribada de Déu al món i a les nostres vides. Per un altre costat el Nadal, significada en les nostres celebracions amb la presència irrenunciable del Betlem, que és una manifestació de l’alegria que ens produïx la trobada amb el Déu viu Jesús que ja no ens abandonarà mai.

Les nostres celebracions, a través de cants, videoclips, signes, dinàmiques i experiències, intenten ser una expressió dels valors tan importants que vivim en la litúrgia cristiana i que formen part de la fe de la nostra comunitat educativa. La implicació i col·laboració en la preparació i desenrotllament d’estes cerimònies, tant per part d’alumnes com de professors, fan que els temps litúrgics s’encarnen i s’actualitzen en l’experiència vital de tots els membres del nostre col·legi. Per descomptat, la presència del sacerdot és important en les nostres celebracions i així ho entén el nostre retor D. Álvaro Almenar, que ens acompanya sempre com a figura de Jesús entre nosaltres.

[showtime]