El col•legi ofereix la possibilitat de estar uns moments en la capella en la presència del Santíssim.

Una vegada a la setmana quan s’obri el col•legi, i a les hores del pati de Primària i Secundaria la capella està oberta i el Santíssim està exposat per a qui vulga estar uns moments en la seua presència.

També realitzem, un dia a la setmana, a primera hora del matí, una oració on participen professors,  pares i mares del col•legi i diferents col•laboradors de la parròquia i de la pastoral del col•legi on està exposat el Santíssim.