ACTUALITZACIÓ DE DADES

Actualización de datos · Data update

Al següent document teniu la informació sobre la l’actualització de dades per al proper curs 2019-2020 que amplia la donada en la fulla que heu rebut.