ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL

Acompañamiento individual · Individual accompaniment

El Programa d’Acompanyament Individual d’alumnes naix del Pla d’Acció Tutorial Marc de la Fundació Sant Vicent Màrtir – Col·legis Diocesans i es concreta en el Pla d’Acció Tutorial del nostre col·legi Ave Maria de Penya-roja.

Aquest programa dona el valor que es mereix a la necessària atenció individualitzada dels nostres alumnes en la nostra societat, com a part de la missió educativa de tot docent, i s’emmarca en l’ideari del centre. Així doncs, cerca complementar la tasca educativa que realitzen els tutors grupals, ajudant a l’alumne en el seu creixement i desenvolupament integral com a persona, implicant-los activament en aquest procés.

A més, ens permet sumar més actuacions a les ja existents en el centre (professors, tutor grupal, orientador, psicòleg…), per a ajudar al bon desenvolupament dels nostres alumnes.


Per a poder aconseguir aquests objectius, treballem realitzant entrevistes on s’aborden els aspectes acadèmics, familiars, socials i transcendents.


El Pla d’Acompanyament Individual ve desenvolupant-se en el nostre centre des de l’any 2015 i, en l’actualitat, es duu a terme en 2n, 3r i 4t d’ESO.