ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL

Acompañamiento individual · Individual accompaniment

El Programa d’Acompanyament Individual d’alumnes naix del Pla d’Acció Tutorial Marc de la Fundació Sant Vicent Màrtir – Col·legis Diocesans i es concreta en el Pla d’Acció Tutorial del nostre col·legi Ave Maria de Penya-roja.

Aquest programa dona el valor que es mereix a la necessària atenció individualitzada dels nostres alumnes en la nostra societat, com a part de la missió educativa de tot docent, i s’emmarca en l’ideari del centre. Així doncs, cerca complementar la tasca educativa que realitzen els tutors grupals, ajudant a l’alumne en el seu creixement i desenvolupament integral com a persona, implicant-los activament en aquest procés.

A més, ens permet sumar més actuacions a les ja existents en el centre (professors, tutor grupal, orientador, psicòleg…), per a ajudar al bon desenvolupament dels nostres alumnes.


Per a poder aconseguir aquests objectius, treballem realitzant entrevistes on s’aborden els aspectes acadèmics, familiars, socials i transcendents.


El Pla d’Acompanyament Individual ve desenvolupant-se en el nostre centre des de l’any 2015 i, en l’actualitat, es duu a terme en 5é i 6é de Primària i en 3r i 4t d’ESO.

El Programa de Acompañamiento Individual de alumnos nace del Plan de Acción Tutorial Marco de la Fundación San Vicente Mártir – Colegios Diocesanos y se concreta en el Plan de Acción Tutorial de nuestro colegio Ave Maria de Penya-roja.

Este programa da el valor que se merece a la necesaria atención individualizada de nuestros alumnos en nuestra sociedad, como parte de la misión educativa de todo docente, y se enmarca en el ideario del centro. Así pues, busca complementar la tarea educativa que realizan los tutores grupales, ayudando al alumno en su crecimiento y desarrollo integral como persona, implicándoles activamente en este proceso.

Además, nos permite sumar más actuaciones a las ya existentes en el centro (profesores, tutor grupal, orientador, psicólogo…), para ayudar al buen desarrollo de nuestros alumnos.

Para poder alcanzar estos objetivos, trabajamos realizando entrevistas donde se abordan los aspectos académicos, familiares, sociales y trascendentes.

El Plan de Acompañamiento Individual viene desarrollándose en nuestro centro desde el año 2015 y, en la actualidad, se lleva a cabo en 5º y 6º de Primaria y en 3º y 4º de ESO.