Per a finalitzar el curs realitzem per als alumnes de primària un campament on viuen experiències increïbles en relació directa amb la natura i en contacte amb Déu.

Per a l’ESO, l’experiència d’estiu és la realització del Camí de Sant Jaume.  És una activitat exigent i gratificant alhora en la qual comparteixen experiències intenses.