Candidats al Consell Escolar

Estimats pares i mares: El dia 28 de novembre es celebraran eleccions per a renovar la meitat dels membres del Consell Escolar del Centre, (2 pares/mares). Tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats en el Centre tenen dret a votar en aquestes eleccions. Si algú no apareix en les llistes del cens…

Assemblea informativa

Estimades famílies. Des de la titularitat i la direcció del Col·legi “Ave Maria de Penya-roja”, us convoquem a l’assemblea informativa que tindrà lloc el dimarts 08 de novembre a les 17.15 hores (disposarem de servei d’atenció de xiquets) El 2010/11 ha sigut el primer curs complet des que la Fundació “Escoles de l’Ave Maria de…

Eleccions al Consell Escolar 2011

El proper dia 28 de novembre anem a celebrar eleccions per a renovar de forma parcial el Consell Escolar del centre, que és el màxim òrgan de representació que tenim i on estan representats tots els sectors, pares i mares, alumnat, professorat, PAS i Entitat Titular. Per a elegir els seus representants (2 persones que…