Vos deixem els documents d’elaboració pròpia per a la seua descarrega. Vos recordem que aquests documents només seran vàlids enquadernats amb cuquet i tapa dura per darrere i transparent per davant.  

 

1r Educació Primària

Dossier de vacances EntusiasMat · Estiu 2016

1ri 2n Educació Primària

El curs de l’any 1r (2017-2018)
Cal imprimir-lo a una cara i amb cuquet.

El curs de l’any 2n (2017-2018)
Cal imprimir-lo a una cara i amb cuquet.

3r de Educació Primària

Cuaderno de comprensión lectora (2017-2018)
Recordad imprimirlos a doble cara.  

ESO A i B Educació Física

Açí teniu els llibres d’educació física que els alumnes han de portar aquest any. Sols és un llibre per curs. El quadern de treball que es portava altres anys ja no es necessari.
Tots els alumnes han de dur el llibre en valencià excepte els alumnes de 3r de PMAR i 4t de PR4 que el portaran en castellà. 
També es podrà comprar al quiosc de l’avinguda Balears.

1r d’ESO LLIBRE E.F.

2n d’ESO LLIBRE E.F.

3r d’ESO LLIBRE E.F.

3º PMAR ESO LIBRO E.F. (Castellano)

4t d’ESO LLIBRE E.F.

4º PR4 ESO LIBRO E.F. (Castellano)

 

FP Básica

1ºFPB Libro de Sociales

2ºFPB Libro de Sociales

Libro Procesos Básicos de Producción Culinaria

Libro Técinas Elementales de Preelaboración

Libro Técnicas Elementales de Servicio