English AMCO

A continuació disposen dels criteris d’avaluació de l’assignatura així com de les Rúbriques amb les que van a ser avaluats els alumnes.

porcentajes

Rúbriques d’avaluació 1r i 2n de Primària.

Rúbriques d’avaluació 3r i 4t de Primària.

Rúbriques d’avaluació 5è i 6è de Primària.

Tutorial Homeschooling

Enlace Web AMCO