Fundació San Vicent Martir · Col·legis Diocesans

FUNDACIÓ COL·LEGIS DIOCESANS Fundación Colegios Diocesanos · Diocesan Schools Foundation El Col·legi Ave Maria de Penya-roja, forma part de la Fundació San Vicent Martir · Col·legis Diocesans. Des d’aquesta fundació es preten transmetre una pedagogia i pastoral educativa basada en els principis de la doctrina catòlica. Podeu acedir a la seua web : http://www.fundacioncolegiosdiocesanos.com/